måndag 30 december 2013

29.12 - inte med elden leka,
mammas röst hörs eka,
nej nej jag förneka,
detta är konst jag påpeka...